Biz202 Voorwaarden

Betalingsmogelijkheden

Het abonnement dient maandelijks in zijn geheel te worden betaald. Na de eerste betaling wordt een toegangscode per e-mail naar u toegestuurd.  Het toesturen van de materialen per e-mail vangt ook aan na de eerste betaling.
Het abonnement kan alleen worden betaald via een machtiging voor maandelijkse incasso, tenzij in uitzonderlijke gevallen er specifieke afspraken zijn gemaakt over een andere betaalwijze.

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap van Biz202 wordt aangegaan voor een onbepaalde periode en kan op ieder moment beëindigd worden. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt de toegang tot de website automatisch en zonder vooraankondiging beëindigd. Ook het toesturen van informatie per e-mail wordt op dat moment beëindigd.