Enquete

[include file=redirect-enquette.php]

VAN PASSIE NAAR WINST – HOE KAN IK DEELNEMEN?

Door het invullen van het vragenformulier geef je ons waardevolle inzichten die ons helpen onze seminars voor persoonlijk, financieel en zakelijk succes nog effectiever te maken.

Open Circles Academy heeft met deze seminars al meer dan 75.000 professionals uit alle industrieën en sectoren succesvol geïnspireerd, getraind en gemotiveerd.

Het invullen van het vragenformulier duurt ongeveer 5 minuten. Maar daar krijg je wel wat voor terug! Je kunt tegen sterk gereduceerd tarief deelnemen aan de Business Bootcamp, een tweedaagse training, in het weekend, die jou als ondernemer helpt je PASSIE om te zetten in WINST.

De enige kosten die verbonden zijn aan de Business Bootcamp bedragen € 97,=.

Alle informatie die wordt verkregen uit het vragenformulier is vertrouwelijk en is alleen voor intern gebruik door Open Circles Academy. Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.