Onze Studenten

Het liefst zouden we iedereen in deze wereld in staat willen stellen het beste uit zichzelf te halen. Helaas is dat in realiteit onmogelijk.

Daarom kiezen we ervoor om ons te richten op een specifieke doelgroep. Een doelgroep met specifieke karakter- en persoonlijkheidskenmerken die ervoor zorgen dat de inhoud en methoden die wij in onze programma’s gebruiken tot optimaal resultaat leiden.

Op basis van 20 jaar ervaring in het werken met tienduizenden mensen hebben wij een profielschets gemaakt van de student die het meest profiteert van onze methoden en technieken. In plaats van dit profiel geheim te houden en erop te hopen dat de juiste personen vanzelf bij ons zullen binnenwandelen, kiezen we ervoor dit profiel hier te vermelden. Daardoor ben jij in staat zelf te toetsen of onze programma’s geschikt zijn voor jou!

Onze studenten zijn:
* Zelfstandig ondernemers
* Energiek
* Open
* Betrokken
* Positief
* Verantwoordelijk

Voel je je aangesproken?

Dan is de kans reëel dat onze boodschap en methoden bij jou passen en dat jij in staat bent het materiaal uit onze trainingen toe te passen in jou leven. Bovendien is de kans groot dat je niet alleen zélf succesvol zult zijn, maar dat je ook mensen in je omgeving zult inspireren succesvoller en gelukkiger te worden.

Heb je helemaal niks met het bovenstaande rijtje?

Dan zul je je waarschijnlijk niet op je gemak voelen bij onze programma’s. Let wel: dit zegt niets over jou persoonlijk, maar alleen iets over de klik tussen jou en ons. In dit geval verwachten we je niet het optimale resultaat te kunnen bieden dat je verdient. Daarom adviseren we je naar andere methoden te zoeken die jou helpen je doelen te verwezenlijken.